top of page
Site Regels & Privacy

Privacyverklaring Interieur Cowboys

Via deze site worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Interieur Cowboys vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook veilig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat:

  wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;

  we beperken onze verzameling van persoonlijke gegevens tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  we eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

  wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht    persoonsgegevens verwerken;

  wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage, correctie of verwijdering te verstrekken.

Interieur Cowboys is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-12-2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  koekjes; om onze website te optimaliseren.

  e-mailadressen; deze gegevens zijn nodig om te kunnen reageren op de vragen of opmerkingen die via het contactformulier met ons worden gedeeld.

  namen; wij verwerken deze namen om ons contact met de vraagstellers te optimaliseren

Verwerkingsbases
Voor het verwerken van cookies wordt uw toestemming gevraagd. Als u deze niet verstrekt, worden er geen cookies van u verwerkt. De verwerking van uw e-mailadres en naam is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens kunnen wij immers niet (gepersonaliseerd) reageren op de vragen en opmerkingen die u op de website achterlaat.

Reclame
Naast de informatie op onze website kunnen we je ook via Instagram op de hoogte houden van onze laatste ontwikkelingen.

Contactformulier en blog
Via onze service bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om verschillende gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ook bieden we een blog aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze laatste ontwikkelingen.

We zullen te zijner tijd ook een nieuwsbrief toevoegen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u aangeeft deze nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Onze nieuwsbrief wordt verzonden via MailChimp. Om dit mogelijk te maken geven wij uw e-mailadres door aan MailChimp.

Onze blog wordt gepubliceerd via Instagram.

Cookies
Onze dienst gebruikt alleen functionele cookies. Dit zijn cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst beschouwen wij als toestemming voor dit gebruik van cookies.

U bent vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet meer optimaal werkt.

Met derde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. We hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen als ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Verder hebben we Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten we de IP-adressen staan

bottom of page