top of page
Algemene voorwaarden, Retourneren en Vrijwaring

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Interieur Cowboys behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 
Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Interieur Cowboys streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden. Interieur Cowboys is hiertoe echter niet verplicht. Wij verzenden via PostNL.
 
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, mits het product op het moment van bestellen op voorraad is.
Indien het onmogelijk blijkt om een ​​bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 
Verzendkosten
Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage in rekening gebracht. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via PostNL.
 
Betaling
De bestelling kan op een van de volgende manieren worden betaald:
• Ideal rekent af in je vertrouwde betaalomgeving en je wordt automatisch doorgestuurd naar de internetbankierpagina van je eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.
• PayPal u wordt na uw bestelling automatisch doorgestuurd naar de PayPal-pagina waar u het bedrag kunt overmaken. U kunt hier ook met uw creditcard betalen.
 
Annulering van uw bestelling
Elke bestelling kan zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd, indien nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar interiorcowboys@gmail.com. De annulering van de bestelling wordt per e-mail bevestigd. Zodra het annuleringsverzoek door Interior Cowboys is bevestigd, mag u het als ontvangen beschouwen. Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, zal Interior Cowboys dit bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen crediteren.
 
Proefperiode/herroepingsrecht
Tenzij anders vermeld, heeft u na ontvangst van de bestelling het recht gedurende 14 werkdagen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen per e-mail te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) worden binnen 14 dagen geretourneerd. Er is geen recht op restitutie als het product is gebruikt en/of beschadigd of als de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking is geretourneerd. Na het verstrijken van de proefperiode van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
 
Artikelen retourneren
Interior Cowboys stelt alles in het werk om u via de website over de artikelen te informeren. Mocht een artikel toch niet aan je verwachtingen voldoen, dan kan het geretourneerd worden.

Voor retourneren gelden enkele voorwaarden:
De te ruilen artikelen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst als retour te worden gemeld op het afleveradres via interiorcowboys@gmail.com;
de te ruilen artikelen dienen in de originele verpakking (zonder toegevoegde stickers of teksten) geretourneerd te worden;
Producten die op maat of speciaal voor u zijn gemaakt, worden niet teruggenomen. Dit stond vooraf duidelijk vermeld in de bevestigingsmail; de artikelen die zijn aangemeld voor retournering dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres, aan Interior Cowboys te worden geretourneerd.

Interieur Cowboys accepteert alleen retouren die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarbij de bij de aanmelding aangegeven instructies zijn gevolgd. Retouren die niet of niet binnen de aangegeven tijd zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.
 
Je retour wordt na aanmelding en na ontvangst van het artikel(en) per e-mail bevestigd. Bij vooruitbetaling wordt het bedrag van de retour gecrediteerd.
 
Ruilen van artikelen
Mocht het artikel niet naar wens zijn, dan kan het geretourneerd worden volgens bovenstaande voorwaarden. Uw retourzending wordt verwerkt en het geld wordt aan u teruggestort.
 
Aansprakelijkheid tijdens verzending
Interior Cowboys is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht er onverhoopt toch een probleem ontstaan, geef dit dan door zodat Interior Cowboys een klacht kan indienen bij PostNL of de pakketdienst.
 
Garantie
Interior Cowboys staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien de klant aan Interior Cowboys al hetgeen de klant op grond van de met betrekking tot de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) moet betalen, heeft voldaan.

Vrijwaring voor www.interiorcowboys.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.interiorcowboys.com, zoals beschikbaar gesteld door Interior Cowboys. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht. Het is niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interior Cowboys. Het intellectueel eigendom berust bij Interior Cowboys.

Geen garantie op juistheid

Indien toepasselijk:
Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een grond om een ​​contract of overeenkomst met Interior Cowboys te claimen of te veronderstellen.

Interieur Cowboys streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist is, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Interior Cowboys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.interiorcowboys.com.

bottom of page